TT – Three Tricks – Skracające Czas Pracy w Terminalu

#1 Wyszukiwanie komend wcześniej używanych

Możesz łatwo wyszukiwać i używać poleceń, z których korzystałeś w przeszłości. Wyobraź sobie sytuację, w której użyłeś długiej komendy kilka minut / godzin temu i musisz jej użyć ponownie. Problem polega na tym, że nie pamiętasz już dokładnego polecenia. Wsteczne wyszukiwanie jest tutaj twoim wybawcą. Możesz wyszukać polecenie w historii.Wystarczy użyć klawiszy ctrl + r, aby zainicjować wyszukiwanie wsteczne i wpisać część polecenia. Wyświetli historię i wyświetli polecenia pasujące do wyszukiwanego hasła.

Czytaj dalejTT – Three Tricks – Skracające Czas Pracy w Terminalu